Rentesregning

Rente er den belønning man får for at udskyde et forbrug, eller den pris man betaler for et fremskyndet forbrug.

Emner

Andet

Generelt

Rente og rentefod

Vi skelner mellem renten, som er beløbet og rentefoden, som er rentesatsen.
I eksemplerne regner vi med procenter på decimalform, så 4% skrives 0.04.
Skriv eller ret i et af felterne og klik uden for boksen.

%: Decimal:
Skema over de fire hovedtilfælde

Kapitalfremskrivning

Når et beløb K0 har stået på rente ved rentefoden r i 1 termin, beregnes renten af rente = K0· r.
Herefter er kapitalen vokset til K1 = K0 + K0· r = K0· (1 + r). Man siger, at fremskrivningsfaktoren pr. termin er 1 + r.
Efter yderligere 1 termin er kapitalen K2 = K1· (1 + r) = K0· (1 + r)2.
Fortsættes denne proces i n terminer, fås renteformlen

Ændr værdierne for K0 , r eller n og klik uden for boksen

K0 = , r = og n = giver Kn =

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Tilbageskrivning af kapital

Når man skal gange beløbet med (1 + r) for at gå 1 termin frem, må man skulle dividere med (1 + r) for at gå 1 termin tilbage.
Følgelig må man divider med (1 + r) n gange for at gå n terminer tilbage.
Dette giver tilbageskrivningsformlen

Ændr værdierne for Kn , r eller n og klik uden for boksen.

Kn = , r = og n = giver K0 =
Generel regnemaskine og grafik

Udtrykket Kn = K0 · (1 + r)n binder 4 størrelser sammen i en ligning. Hvis man kender de 3, kan den 4. beregnes. Ved fremskrivning er n positiv; ved tilbageskrivning negativ.

Grafikken viser en kapitals udvikling over tid.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Gennemsnitlig vækstrate

Ændres rentefoden mens pengene står på rente, giver det ingen mening at danne et sædvanligt gennemsnit af rentesatserne.
I stedet må man spørge, hvor stor en konstant rentefod, der ville have bevirket den samme tilvækst.

Ifølge fremskrivningsformlen er
Kslut = Kbeg· (1 + r)n , hvoraf (1 + r)n = Kslut / Kbeg eller

Er væksten resultatet af fremskrivninger med raterne r1, ... , rn er den samlede fremskrivningsfaktor
(1 + r)n = (1 + r1) · (1 + r2) · ... · (1 + rn), hvoraf

Denne regnemaskine giver dig gennemsnittet af nogle rentefødder. Indtast værdierne for ri (decimaltal) og klik på Næste.
ri : giver gennemsnittet af n = rentefødder.

Middelrentefoden r af rentefødderne r1 og r2 beregnes af r = [(1 + r1) · (1 + r2)] – 1.

Sammenhængen mellem rentefoden i 1 og n terminer

Fremskriver man n gange med fremskrivningsfaktoren 1 + r1, bliver den samlede fremskrivningsfaktor 1 + rn = (1 + r1)n.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Annuitet

En annuitet er en opsparingsform, hvor der n terminsdage i træk sættes b kr på rente ved rentefoden r. Lige efter sidste indbetaling er opsparingens værdi An.
An beregnes af annuitetsformlen

Et bevis for formlen findes her.
Ændr værdierne for b , r eller n og klik uden for boksen

b = , r = og n = giver An =

Ønsker man i stedet at beregne b ud fra de andre størrelser, bruges formlen

Ændr værdierne for An , r eller n og klik uden for boksen

An = , r = og n = giver b =

Skal r bestemmes, kan man bruge denne regnemaskine.

Ændr værdierne for An , b eller n og klik uden for boksen

An = , b = og n = giver r =
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

n kan også findes ved at omforme annuitetsligningen til

og derefter bruge logaritmer

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Gældsannuitet

Et låns hovedstol H er gældsbeløbet inden afbetalingerne begynder. Gælden kan afdrages med et antal ydelser y, som dækker både rente og afdrag.

En gæld kan afvikles ved at man n terminsdage i træk betaler ydelsen y, der dækker både renter og afdrag. Er gælden optaget på en terminsdag og afviklingen begynder næste terminsdag, kan gælden beregnes af gældsformlen

Et bevis for formlen findes her.
Ændr værdierne for y , r eller n og klik uden for boksen,

y = , r = og n = giver Gn =

Ønsker man i stedet at beregne y ud fra de andre størrelser, bruges formlen

Ændr værdierne for Gn , r eller n og klik uden for boksen,

Gn = , r = og n = giver y =

Skal r bestemmes, kan man bruge følgende regnemaskine.

Ændr værdierne for Gn , y eller n og klik uden for boksen,

Gn = , y = og n = giver r =
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Beviser

Annuitetsformlen

Vi vil bevise annuitetsformlen med en teknik, der kaldes induktion.

For n = 1 (kun 1 indbetaling) giver formlen: A1 = b, hvilket er korrekt. Formlen stemmer altså for n = 1.
Vi leger nu, at nogen har garanteret os, at formlen holder for f.eks. n = 17

Går vi ydereligere 1 termin frem, skal A17 fremskrives, og der skal betales b kr.

Sættes b / r uden for parentes, fås

hvilket netop er, hvad annuitetsformlen påstår for n = 18.
På tilsvarende måde kan man argumentere for, at hvis formlen holder for n = 123, holder den også for n = 124. Holder den for én n-værdi, holder den også for den næste n-værdi. Men vi så før, at den holdt for n = 1. Altså holder den også for n = 2 o.s.v, som når en stribe dominobrikker vælter hinanden.

Gældsformlen

Når man afdrager en gæld med n lige store ydelser y, er værdien af ydelserne Kn, når gælden er afviklet, hvor Kn beregnes af annuietsformlen.
Men gælden blev optaget n terminer tidligere, så gældens værdi Gn fremskrevet n terminer er lig med Kn. Vi har altså Gn = Kn / (1 + r)n, eller

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]