Følger og rækker

Emner

Talfølger

En Talfølge a1, a2, a3, ... , an, ... består af uendelig mange tal. Fibonacci - tallene er et eksempel.

En talfølge kaldes konvergent, hvis der findes et tal (kaldet følgens grænseværdi), som følgen nærmer sig, nå n vokser ud over alle grænser. Man skriver i dette tilfælde

Fiboncci - talfølgen er ikke konvergent.

Her er en præcis definition af konvergens for følger.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Rækker

En rækker er et udtryk af form

Til rækken hører en afsnitsfølge

Er afsnitsfølgen konvergent med grænseværdien s, siges rækken at være konvergent med grænseværdien s, og man skriver

Denne definition er sjældent anvendelig i praksis, fordi man ikke har et godt bud på en rækkes eventuelle grænseværdi. I stedet anvender man i reglen Cauchy's kriterium:

Absolut konvergens

Rækken a1 + a2 + ... kaldes absolut konvergent hvis rækken

Hvis leddene i en absolut konvergent række omordnes, ændrer det ikke rækkens grænseværdi. Er rækken derimod konvergent men ikke absolut konvergent, kan man opnå enhver grænseværdi (eller gøre den divergent) ved omordning.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Potensrækker

er af form

Potensrækker anvendes ofte til rækkeudvikling af funktioner.

Kvotientrækken

En særlig simpel potenrække er kvotientrækken

For dens afsnitsfølge gælder

ex

f(x) = ex er den eneste ikke - trivielle funktion, der er sin egen differentialkvotient (ex)' = ex. Vi antager, at ex kan skrives på formen

De to polynomier kan kun være ens, hvis

Da e0 = 1, er a0 = 1 og dermed a1 = 1, a2 = 1/2, a3 = 1/6, ..., an = 1/n!. ex har altså rækkeudviklingen

Specielt er

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Sætninger om rækker

Bevis. Ved brug af afsnitsfølger har vi: an = sn – sn–1 → s – s = 0 for n → ∞ .
Bemærk, at det omvendte ikke gælder. F.eks. er rækken 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n + ... divergent.

Sammenligningskriteriet

Bevis. Ifølge Cauchy's kriterium gælder
0 ≤ |an+1| + |an+2| + ... + |an+r| ≤ bn+1 + bn+2 + ... + bn+r → 0 for n→ ∞ og r = 1, 2, 3, ... .

Kvotientkriteriet

Nærmer en rækkes led sig (fra et vist trin) 0 tilstrækkelig hurtigt, er rækken konvergent. F.eks.

Bevis. Det er naturligvis tilstrækkeligt at se på "halen" (n > N). Vi har

som er konvergent ifølge teorien for kvotientrækker.

En variant af kriteriet siger

  1. L < 1 : Rækken a1 + a2 + ... er absolut konvergent
  2. L > 1 : Rækken a1 + a2 + ... er divergent
  3. L = 1 : Ingen konklusion

Rodkriteriet

Nærmer en rækkes led sig (fra et vist trin) 0 tilstrækkelig hurtigt, er rækken konvergent. F.eks.

Bevis. Det er naturligvis tilstrækkeligt at se på "halen" (n > N). Vi har

som er konvergen ifølge teorien for kvotientrækker.

Taylorrækker

Kender man en funktion "tilstrækkelig godt" i x0 (d.v.s. funktionens og alle dens aflededes værdier), er funktionen bestemt i alle x. Funktionenes Taylor - udvikling viser hvordan.

Lad f(x) være vilkårlig ofte differentiabel i x0. Vi søger den potensrække

hvor p(x0) = f(x0) , p'(x0) = f '(x0) , p"(x0) = f "(x0) , ... , p(n)(x0) = f(n)(x0) , .... Vi finder

Her er det gode spørgsmål, hvor stor en fejl man begår ved at erstatte f(x) med de første n led af funktionens Taylorrække. Vi søger altså en vurdering af restleddet Rn i udtrykket

Her er vist, at der findes et c mellem x0 og x, så   Rn = f (n+1)(c)
(n+1)!
(x–x0)n+1 .

Fejlen kan altså vurderes ved at finde min(Rn) og max(Rn) .

Her er nogle standardfunktioners Taylor - udviklinger omkring x0 = 0 .

Eksponentialfunktionen og dens Taylorpolynomier op til 5. grad
Beklager; din browser kan ikke vise applets!
sin(x) , cos(x) og deres Taylorpolynomier op til 7. grad
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Konvergens

Følgen

siges at gå mod a (konvergere mod a, være konvergent med grænseværdien a), hvis der for alle ε > 0 findes N, så |a – an| < ε for n > N. Hardcorematematikre skriver

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Taylorrækkens restled

Vi skal udnytte, at

Vi fortsætter med at udnytte, at

Fortsættes denne proces, får vi restleddet

Ifølge integralregningens middelværdisætning findes c mellem x0 og x, så det inderste integrale kan erstattes med (x – x0)·f (n+1)(c). Herefter kan restleddet skrives

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Links

Taylorrækker

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]