Polynomier

Et polynomie er en funktion af type f(x) = anxn + an–1xn–1 + an–2xn–2 + ... + a1x + a0.

Emner

Generelt

Polynomiets grad (n) er den højeste eksponent, der forekommer i polynomiet.
x0 er rod i polynomiet, hvis f(x0) = 0.

Regnemaskinen beregner eventuelle rødder i polynomiet p(x) i intervallet [a; b].
Ændr polynomiet p(x) og klik på "Beregn".

I intervallet [ ; ] har polynomiet p(x) = rødderne

Differentiation af polynomier

Ifølge regnereglerne for differentiation er

Grafikken viser graferne for f(x) = a5x5 + a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0   og   f '(x)
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Polynomiebrøker

En Polynomiebrøk er en funktion af type

Grafikken viser graferne for f(x) = ax2 + bx + c
dx2 + ex + f
  og dens afledede funktion
Beklager; din browser kan ikke vise applets!
Asymptoter

Asymptoter til grafen for f(x) er rette linier, som ikke kan skelnes fra grafen i det fjerne.

Vi deler asymptoter i 3 slags:

Er f(x) er polynomiebrøk, er linien

Polynomiedivision

At dividere polynomiet p(x) med polynomiet s(x) = bmxm + bm–1xm–1 + ... + b0 vil sige at finde to polynomier q(x) og r(x), så

Er r(x) = 0 , siges divisionen at "gå op".

Sætter vi q(x) = cixi + ci–1xi–1 + ... + c0 , er det klart, at højeste potens i p(x) svarer til de højeste potenser i q og s ganget sammen.

så graden af q(x) er n – m.

Er specielt s(x) = x – x0 et førstegradpolynomium, har vi

Vi ser, at p(x0) = r, så

Regnemaskinen udfører divisionen p(x) = q(x) · s(x) + r(x).
Ændr poynomierne p(x) eller s(x) og klik på "Divider".

: = med resten

Her finder du et program, der kan faktorisere polynomier.
Dette program udfører polynomiedivision.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]