Logaritmefunktioner

Før lommeregneren og de mekaniske regnemaskiner benyttede computere (personer, ansat til at foretage beregninger) logaritmetabeller. For computere var gode logaritmetabeller forskellen på at leve og dø. Der blev udsat store pengepræmier til den, der kunne finde fejl i tabellerne.

Emner

Historien

Når Tycho Brahe og hans regnemester Longomontanus i 1500 - tallet skulle gange 2 trigonometriske størrelser, omskrev de problemet v.h.a. de logaritmiske formler

Det er nemlig meget lettere at addere eller subtrahere f.eks. 5 - ciffrede tal end at multiplicere dem.

Logaritmefunktioner er funktioner, der "oversætter" multiplikationer til additioner.

John Napier Logaritmerne kom til verden i slutningen af 1500 - tallet, da John Napier og Henry Briggs opfandt den naturlige logaritme.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Titals - logaritmen: log(x)

For eksponentialfunktionen 10x gælder regnereglen

Man kan sige, at eksponentialfunktionen "oversætter" en addition til en multiplikation. Ønsker vi en funktion, der "oversætter" (vanskelige) multiplikationer til (lette) additioner, er der rimeligt at se på eksponentialfunktionens omvendte funktion.

log(x) er den omvendte funktion til 10x. D.v.s x = log(10x) = 10log(x). Det betyder, at

10log(a· b) = a· b = 10log(a)· 10log(b) = 10log(a)+log(b).
Da 10x er monoton slutter vi, at log(a· b) = log(a) + log(b).

Af log(a) = log(b · a
b
) = log(b) + log( a
b
) ser vi, at log( a
b
) = log(a) – log(b).
Specielt er log( 1
a
) = log(1) – log(a) = –log(a) .

For potenser med hele positive eksponenter an finder vi log(an) = log(a · a · ... · a) = log(a) + log(a) + ... + log(a) (n led) = n log(a). Generelt gælder log(ar) = r log(a). Det kan ses af, at ar = (10log(a))r = 10r log(a).

Grafen for log(x) og dens tangent
Beklager; din browser kan ikke vise applets!
I x er tangentens hældningskoefficient 0.4342945
x
= log(e)
x
.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Den naturlige logaritmefunktion: ln(x)

(xn+1)' = (n+1) xn viser, at F(x) = xn+1
n + 1
er en stamfunktion til f(x) = xn, for n ≠ –1.

Det motiverer os til at se specielt på tilfældet n = –1 altså f(x) = 1 / x. Da f(x) er kontinuert for x > 0, har den stamfunktioner. Den stamfunktion, der indeholder punktet (1, 0) kaldes den naturlige logaritmefunktion ln(x).

For at undersøge ln(x), ser vi på f(x) = ln(a x), hvor a er et positivt tal.
Da f(x) er sammensat af to differentiable funktioner a x og ln(x), er den selv differentiabel. Vi finder

f(x) = ln(a x) er (også) en stamfunktion til 1 / x. Det betyder, at der findes et tal k, så ln(a x) = ln(x) + k. Sætter vi x = 1, ser vi, at ln(a) = ln(1) + k = k. Altså er ln(a x) = ln(a) + ln(x). Vi har nu den fundamentale regneregel for logaritmer

Af ln(a) = ln(b · a
b
) = ln(b) + ln( a
b
) ser vi, at ln( a
b
) = ln(a) – ln(b).

For potenser med hele positive eksponenter finder vi ln(an) = ln(a) + ln(a) + ... + ln(a) (n led) = n ln(a). ♦

Den omvendte funktion til ln(x) er eksponentialfunktionen ex, hvor e ≈ 2.71828, så a = eln(a). Heraf følger, at

Grafen for ln(x) og dens tangent
Beklager; din browser kan ikke vise applets!
I x er tangentens hældningskoefficient 1
x
.

Denne regnemaskine beregner ln(a) ved at dele intervallet [1; a] i n lige store stykker og danne middelsummen af 1/x.
Ændr værdierne for n eller a og klik uden for boksen

n = a = giver ln(a) =

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Generelt: loga(x)

Da eksponentialfunktioner er monotone, har de omvendte funktioner.

Den omvendte funktion til eksponentialfunktionen ax kaldes logaritmen med grundtal a (loga(x)). D.v.s.

Anvender vi ln på den første af disse ligninger, fås

Grafen for loga(x) og dens tangent
Beklager; din browser kan ikke vise applets!
I x er tangentens hældningskoefficient 0.4342945
x log(a)
= log(e)
x log(a)
.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

En simpel logaritmetabel

Vi vil konstruere en simpel tabel over 10 - tals logaritmen log(x) og tager udgangspunkt i, at log(1) = 0 , log(10) = 1 samt, at 103 = 1000 ≈ 1024 = 210, så 3 ≈ 10 log(2) eller log(2) ≈ 0.30.
For at finde en bedre værdi, ansætter vi 10xs hældningeskoefficient i x = 3 til 103.5 – 102.5 ≈ 3000. Δy = 24 svarer til Δx ≈ 24/3000 ≈ 0.01. Det giver 1024 = 210 ≈ 103.01, så log(2) ≈ 0.301.

  log(2) ≈ 0.301
  log(4) = 2 log(2) ≈ 0.602
  log(5) = log(10) – log(2) ≈ 0.699
  log(8) = log(2) + log(4) ≈ 0.903
  log(16) = log(2) + log(8) ≈ 1.204
  log(20) = log(2) + log(10) ≈ 1.301

Af 39 = 19683 ≈ 10000· 2 ser vi, at log(3) ≈ (4 + 0.301) / 9 = 0.478. 10xs hældningeskoefficient i x = 4.5 sættes til 105 – 104 = 90000. Δy = –317 svarer til Δx ≈ –317/90000 ≈ –0.004. Det giver 19683 = 39 ≈ 104+0.301–0.004, så log(3) ≈ 0.477. Det giver

  log(3) ≈ 0.477
  log(6) = log(2) + log(3) ≈ 0.778
  log(9) = log(3) + log(3) ≈ 0.954
  log(12) = log(3) + log(4) ≈ 1.079
  log(15) = log(3) + log(5) ≈ 1.176
  log(18) = log(3) + log(6) ≈ 1.255

Af 74 = 2401 ≈ 100· 3· 8 ser vi, at log(7) ≈ (2 + 0.477 + 0.903) / 4 = 0.845. Det giver

  log(7) ≈ 0.845
  log(14) = log(2) + log(7) ≈ 1.146

Af 115 = 161051 ≈ 10000· 16 ser vi, at log(11) ≈ (4 + 1.204) / 5 ≈ 1.041. Det giver

  log(11) ≈ 1.041
  log(22) = log(2) + log(11) ≈ 1.342

Af 133 = 2197 ≈ 100 · 22 ser vi, at log(13) ≈ (2 + 1.342) / 3 ≈ 1.114. Det giver

  log(13) ≈ 1.114
  log(26) = log(2) + log(13) ≈ 1.415

Af 173 = 4913 ≈ 100 · 72 ser vi, at log(17) ≈ (2 + 2· 0.845) / 3 ≈ 1.230.

Af 193 · 7 = 48013 ≈ 1000 · 12 · 4 ser vi, at log(19) ≈ (3 + 1.079 + 0.602 – 0.845) / 3 ≈ 1.279.

Af 234 = 279841 ≈ 10000 · 28 ser vi, at log(23) ≈ (4 + 1.447) / 4 ≈ 1.362.

Af 292 · 5 = 4205 ≈ 100 · 2 · 21 ser vi, at log(29) ≈ (2 + 0.301 + 1.322 – 0.699) / 2 = 1.462.

Særlig interesse knytter sig til intervallet ]1; 2[, hvor logaritmegrafen krummer mest.

1.017 · 14 = 15.00989 ≈ 15 viser, at log(1.01) ≈ (1.176 – 1.146) / 7 ≈ 0.0043.
1.025 · 19 = 20.977535 ≈ 21 viser, at log(1.02) ≈ (1.322 – 1.279) / 5 ≈ 0.0086.
1.034 · 8 = 9.0040704 ≈ 9 viser, at log(1.03) ≈ (0.954 – 0.903) / 4 ≈ 0.0128.
1.043 · 8 = 8.998912 ≈ 9 viser, at log(1.04) ≈ (0,954 – 0.903) / 3 ≈ 0.0170.
1.05 · 20 = 21 viser, at log(1.05) = 1.322 – 1.301 = 0.021, men nøjagtigheden er ikke god nok. Ved at se på naboerne, finder vi log(1.05) ≈ 0.0212.
1.064 · 19 = 23.987062 ≈ 24 viser, at log(1.06) ≈ (1.380 – 1.279) / 4 ≈ 0.0253.
1.076 · 10 = 15.007303 ≈ 15 viser, at log(1.07) ≈ (1.176 – 1.000) / 6 ≈ 0.0293.
1.087 · 7 = 11.9967698 ≈ 12 viser, at log(1.08) ≈ (1.079 – 0.845) / 7 ≈ 0.0334.
1.097 · 5 = 20.0021114 ≈ 20 viser, at log(1.09) ≈ (1.301 – 1.114) / 7 ≈ 0.0374.

    01234567 89
1.0+0.00000.00430.00860.01280.01700.02120.0253 0.02930.03340.0374
0+ 0.0000.3010.4770.6020.699 0.7780.8450.9030.954
10+1.0001.0411.0791.1141.1461.1761.204 1.2301.2551.279
20+1.3011.3221.3421.3621.3801.3981.415 1.4311.4471.462

Vil man konstruere en bedre label over 10 - tals logaritmen, kan man tage udgangspunkt i, at log(10) = 1, så log(√10) = ½. √10 kan bestemmes med "vilkårlig" nøjagtighed med den klassiske 20 - algoritme. Fortsætter man med at tage kvadratrødder, finder man følgende logaritmer (med 15 ciffres nøjagtighed, hvor sidste ciffer "hver anden gang" skal forhøjes).

log(3.16227766016837) = 1/2 = 0.5
log(1.77827941003892) = 1/4 = 0.25
log(1.33352143216332) = 1/8 = 0.125
log(1.15478198468945) = 1/16 = 0.0625
log(1.07460782832131) = 1/32 = 0.03125
log(1.03663292843769) = 1/64 = 0.015625
log(1.01815172171817) = 1/128 = 0.0078125
log(1.00903504484144) = 1/256 = 0.00390625
log(1.00450736425445) = 1/512 = 0.001953125
log(1.00225114829290) = 1/1024 = 0.0009765625
log(1.00112494139987) = 1/2048 = 0.00048828125
log(1.00056231260220) = 1/4096 = 0.000244140625
log(1.00028111678777) = 1/8192 = 0.0001220703125
log(1.00014054851694) = 1/16384 = 0.00006103515625
log(1.00007027178940) = 1/32768 = 0.000030517578125
log(1.00003513527745) = 1/65536 = 0.0000152587890625
log(1.00001756748441) = 1/131072 = 0.00000762939453125
log(1.00000878370362) = 1/262144 = 0.000003814697265625
log(1.00000439184216) = 1/524288 = 0.0000019073486328125
log(1.00000219591866) = 1/1048576 = 0.0000009536743164625
log(1.00000109795872) = 1/2097152 = 0.00000047683715823125

Vi har nu to logaritmer, der ligger så sæt ved hinanden, at vi tør tro, at logaritmefunktionen forløber lineært mellem dem.

Vil vi finde en god værdi for log(2), kan vi ved fortsat kvadratrodsuddragning finde følgende omskrivning

2 = 1.414213562373092 =
1.189207115002714 =
1.090507732665258 =
1.0442737824274116 =
1.0218971486541132 =
1.0108892860516964 =
1.00542990111279128 =
1.00271127505019256 =
1.00135471989210512 =
1.000677130693061024 =
1.000338508052672048 =
1.000169239705294096 =
1.000084616272688192 =
1.0000423072413816384 =
1.0000211533969532768 =
1.0000105766425465536 =
1.00000528830728131072 =
1.00000264415014262144 =
1.00000132207419524288

Vi ser, at log(2) = 524288 log(1.00000132207419)

log(1.00000132207419) = log(1.00000109795872) +

log(1.00000219591866) – log(1.00000109795872)
1.00000219591866 – 1.00000109795872
(1.00000132207419 – 1.00000109795872) =

0.00000047683715823125 + 0.00000047683715823125
0.00000109795994
0.00000022411547 =

0.00000047683715823125 + 0.434293766 · 0.00000022411547 =
0.00000047683715823125 + 0.00000009733195149 = 0.0000005741691097

Det giver log(2) = 524288 · 0.0000005741691097 = 0.301029974 (lommeregneren giver 0.301029995).

Vi har nu logaritmerne til alle tal på formen 2n · 10m, hvor n og m er hele tal. Næste skridt ville være at finde en god værdi for log(3) ved fortsat kvadratrodsuddragning af 3, indtil værdien ligger i intervallet [1.00000109795872; 1.00000219591866] o.s.v.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Logaritmisk skala

Anvendes logaritmefunktionen på   y = b · ax , fås log(y) = log(a) · x + log(b). Sætter vi Y = log(y), har vi

  Y = log(y) = log(a) · x + log(b),

som viser, at x - Y - grafen er en ret linie.

En skala, hvor tallet y er afsat ud for koordinaten Y = log(y) , kaldes en logaritmisk skala.

Da man kun kan tage logaritmen til tal > 0, indeholder en logaritmisk skala hverken tallet 0 eller negative tal.

Richter - skala

Richter skala er en logaritmisk skala, der anvendes til at udtrykke jordskælvs styrke. Udløses ved skælvet en energimængde på E ton TNT, beregnes Richter - værdien M af

  log(E) = 1.5 · M – 3   eller   M = (log(E) + 3) / 1.5

Har to skælv en styrkeforskel på 1 Richter, udløser det største 101.5 = 32 gange mere energi end det mindste.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Links

Erik Vestergaards omfattende side

Richter skala fra tysk Wikipedia

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]