Keglesnit

Emner

Snit i kegler

Parallelprojektion af keglesnit

fi er vinklen mellem planen gennem øjepunktet og z-aksen og x-z-planen. teta er vinklen mellem linien gennem øjepunktet og keglens toppunkt og z-aksen.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

v er snitplanens vinkel med keglens akse. w er keglens halve åbningsvinkel.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Ellipsen

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Ellipsen er fastlagt som det geometriske sted for de punkter P, hvis afstande til F1 og F2 tilsammen er 2a (a er ellipsens halve storakse). D.v.s.

Vi lægger et koordinatsystem ind som vist, hvor P(x, y), F1(ea, 0) og F2(–ea, 0). Pythagoras' sætning giver

subtraheres disse ligninger fås PF22 – PF12 = (PF2 + PF1)(PF2 – PF1) = 2a(PF2 – PF1) = 4eax, hvoraf

Sammen med PF2 + PF1 = 2a giver dette

Sammen med y2 = PF22 – (x + ea)2 giver dette
y2 = a2 + e2x2 + 2eax – (x2 + e2a2 + 2eax) = a2 + e2x2 – x2 – e2a2 . Dette kan skrives

e < 1 kaldes excentriciteten. Den er et mål for, hvor fladtrykt ellipsen er.

--ooOoo--

Divideres igennem med a2(1 – e2) = b2 (b kaldes den halve lilleakse), fås

--ooOoo--

Ellipsen kan tænkes fremkommet ved at en cirkel med radius a er klemt lodret i forholdet b / a. Dette giver en parameterfremstilling for ellipsen

--ooOoo--

For at finde ligninger for ellipsens tangenter differentierer vi (y2 er en sammensat funktion).

Tangenten med røringspunkt i ( x0, y0 ) har ligningen

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Parablen

Parabler som grafer for andengradspolynomier er behandlet her.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Parablen er fastlagt som det geometriske sted for de punkter P, hvis afstande til brændpunktet F og ledelinien l lige store. D.v.s.

Vi lægger et koordinatsystem ind som vist, hvor P(x, y), F(a, 0) og l: x = –a . Pythagoras' sætning giver

--ooOoo--

For at finde ligninger for parablens tangenter, differentierer vi (y2 er en sammensat funktion).

Tangenten med røringspunkt i ( x0, y0 ) har ligningen

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Hyperblen

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Hyperblen er fastlagt som det geometriske sted for de punkter P, hvis afstande til F1 og F2 har en forskel på 2a (a er hyperblens halve storakse). D.v.s.

Vi lægger et koordinatsystem ind som vist, hvor P(x, y), F1(ea, 0) og F2(–ea, 0). En regning analog med ellipsetilfældet giver

e > 1 kaldes excentriciteten. Divideres igennem med b2 = a2(e2 – 1) fås

--ooOoo--

For at finde ligninger for hyperblens tangenter differentierer vi (y2 er en sammensat funktion).

Tangenten med røringspunkt i ( x0, y0 ) har ligningen

--ooOoo--

Hyperblens ligning kan skrives

Heraf ses, at linierne

er skrå asymptoter til hyperblen.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

3d projektion af keglesnit

En keglefrembringer er en linie gennem keglens toppunkt. Når linie roteres, fremkommer keglen. En frembringer har parameterfremstillingen

Keglen skæres med en plan gennem P0( 0, 0, 2 ) med normalvektor n = ( 0, cos(v), sin(v) ). Planens ligning bliver 0 x + cos(v) y + sin(v) (z – 2) = 0. Indsættes frembringerens koordinatudtryk i ligningen , fås cos(v) sin(w) sin(t) s + sin(v) cos(w) s = 2 sin(v), hvoraf

En parameterfremstilling for skæringskurven fås ved at sætte s-udtrykket ind i parameterfremstillingen for frembringeren.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]