Iteration

Problemet

I matematik er man ofte ude for at skulle løse "uløselige" ligninger. F. eks. har ligningen cos(x) = x selvfølgelig en løsning. Men vi kan ikke bestemme den præsist. I stedet kan man angribe ligningen med en teknik, der kaldes iteration.

Newton iteration
Isaac Newton Allerede Isaac Newton fandt på at anvende differentialregning til at finde tilnærmende løsninger til vanskelige ligninger af typen f(x) = 0. Hans metode går ud på at erstatte grafen for f lokalt med dens tangent y = f(x0) + f '(x0) · (x – x0).

Tangenten skærer 1 -aksen: 0 = f(x0) + f '(x0) · (x – x0), eller

Newtons algoritme er som følger

 1. Vælg et passende udgangspunkt x0
 2. Beregn x af x = x0 – f(x0)/f '(x0)
 3. Sæt x0 = x og gå til 2.
 4. Fortsæt, indtil f(x) er tilstrækkelig tæt ved 0.

Metodens svaghed er, at dens succes ofte afhænger af den valgte startværdi.

Newton iteration af ax3 + bx2 + cx + d = 0
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

f(x) = x

Lad ligningen være g(x) = 0.

 1. Først omformer vi ligningen til f(x) = x.
 2. Ideen er nu, at vi vælger et "tilfældigt" udgangspunkt x1.
 3. Så beregnes x2 = f(x1).
 4. Så beregnes x3 = f(x2). O.s.v.
 5. Hvis rækken x1, x2, x3, ... , xn, ... er konvergent med grænseværdien x0 for n → ∞ er x0 en løsning til ligningen.

Metoden kan illustreres grafisk ved at tegne graferne for y = f(x) og y = x i et koordinatsystem og

 1. start på 1 - aksen i x
 2. gå lodret til skæring med f - grafen
 3. gå vandret til skæring med y = x. Skæringspunktets førstekoordinat er den nye x-værdi
 4. gå lodret til skæring med f - grafen
 5. o. s. v.
 6. (den fremkomne kurve kaldes et spind).

Det gode spørgsmål er nu: Hvad skal der til, for at rækken x1, x2, x3, ... , xn, ... konvergerer ? Der gælder følgende sætning:

Bevis
Ved hjælp af middelværdisætningen har vi

|xn – x0| = |f(xn–1) – f(x0)| = |f '(t)| |xn–1 – x0| ≤ K |xn–1 – x0| = K |f(xn–2) – f(x0)|
≤ K2 |xn–2 – x0| ... ≤ Kn |x1 – x0|.

Da 0 ≤ K < 1 giver, at kn → 0 for n → ∞, ser vi, at |xn – x0| → 0 for n → ∞.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Iteration af f(x) = –x2 + a
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Iteration af f(x) = a·xn + c
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Kompleks iteration z = z2 + a
B.Mandelbrot I de senere år har den komplekse ligning z = z2 + a haft stor interesse, fordi den ligger til grund for Mandelbrots fraktal.

Sætter vi z = z1 + iz2 og a = x + iy, er z2 + a = z12 – z22 + x + i (2 z1z2 + y) ifølge regneregler for komplekse tal..

Ideen er nu med udgangspunktet z = a = x + iy at udføre transformationen

et antal gange. Der sker ét af to:

 1. (z1, z2) holder sig i nærheden af (0, 0). Punktet kaldes Tiltrækkende
 2. (z1, z2) stikker af. Punktet kaldes Frastødende.

Mandelbrots fraktal er grænsekurven for området af tiltrækkende punkter.

Denne regnemaskine itererer z = z2 + a .
Indtast x, y og klik uden for boksen.
x : y : giver
z1: z2: afstand =

Denne regnemaskine itererer z = z2 + a højest n = 200 gange.
Indtast x og y og klik uden for boksen.
x : y : er af type = Antal iterationer :

Mandelbrots fraktal

Fastsæt vinduet og tryk på Ok

xmin: xmax: ymin: ymax:

[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]