Introduktion til MatLex

MatLex (MatematikLeksikon) indeholder en kort behandling af de matematiske emner, der behandles på AVU trin II og det gymnasiale niveau. Da de forskellige skoleformer ikke behandler disse emner på præcis samme måde, må brugeren være forberedt på at møde emner, der er behandlet anderledes, eller slet ikke er medtaget, i hans lærebog.

MatLex er skrevet til MicroSoft Internet Explorer 5 eller senere. Men store dele af systemet virker også i andre browsere, fordi de matematiske symboler skrives i unicode. Java skal være installeret
Hvis skriftstørrelsen ikke passer Ún, kan man altid ændre den med menubjælkens Vis / Tekststørrelse eller tilsvarende.

Der er flere indgange til et emne:
  -   man kan vælge det i oversigten på første side
  -   man kan vælge det fra ordlisten
  -   man kan vælger det relevante menu - punkt øverst på en side.

Under læsningen af artiklen møder læseren ord, der skifter farve, når markøren rører dem. Hvis der klikkes på et af disse, springes til et sted i MatLex, hvor det pågældende begreb er uddybet.
Tegnet ♦ anvendes, ved overgang fra Út underemne til det næste.

Man kan til enhver tid "komme tilbage" ved at klikke på "tilbage-pilen" øverst til venstre på skærmen.

Hvis et ord i teksten efterfølges af (*) , kan man få en uddybende forklaring ved at sætte markøren på stjernen.

Regnemaskiner og interaktiv grafik

I de forskellige artikler forekommer regnemaskiner. Det er meningen, at brugeren skal ændre tal i boksene og se konsekvenserne, når der klikkes uden for boksen (eller tabuleres). Kravet om ændring skal tages bogstaveligt, så skal man indtaste f.eks. 1.5 to gange i træk, "snyder" man maskinen ved anden gang at indtaste 1.50.
Husk: der anvendes decimalpunktum (og ikke decimalkomma).
NaN (Not a Number) viser, at man har bedt maskinen om at udføre en umulig operation.

Ideen er ikke, at lade MatLex regne folks hjemmeopgaver (der findes faktisk mennesker, der snyder, når de lægger kabale!). Derimod kan MatLex fungere som en slags facitliste, hvor man kan kontrollere, at man har tastet rigtigt på sin lommeregner.

De fleste grafikker er interaktive. Røde punkter kan flyttes med musen.

På nogle grafikker trækker nogle punkter spor efter sig. Sporene kan fjernes med X.

Links

Denne ikon er brugt ved links til relevante sider på nettet.


God fornøjelse med MatLex
Lydik Garm

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]