Cykloide, epicykel og hypocykel

"Når bare det løber rundt."

Emner

Generelt om parameterkurver

Hvis et punkt P's koordinater er funktioner af en parameter t, beskriver punktet en parameterkurve, når parameteren varieres. Kurven er graf for en vektorfunktion

f(t) og g(t) kaldes parameterkurvens koordinatfunktioner.

Her kan du få mere om parameterkurver.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Cykloiden

Vi forestiller os et cykelhjul med radius 1, der roterer om navet med vinkelhastigheden 1. Set fra navet beskriver et punkt på dækket kurven

I løbet af sekunder flytter cyklen sig meter mod venstre i koordinatsystemet (hastigheden er –1 m/s), så set fra verden beskriver punktet kurven

Denne kurve kaldes Cykloiden.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Epicykel og hypocykel

Nu tænker vi os en "lille" cirkel (radius b), der ruller på en større cirkel med radius a.

Efter t sek. har den lille cirkels røringspunkt flyttet sig at på den store og bv på den lille. Vinkel v er følgelig v = a/b · t. Heraf ses, at den lille cirkels centrums bevægelse beskrives ved

På den lille cirkel har P flyttet sig vinklen v, men set fra verden er drejningsvinklen v + t = (a + b)/b · t . P's bevægelse beskrives altså ved

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Er b > 0 løber den lille cirkel uden på den store og kurven kaldes en epicykel. Er b < 0 løber den lille cirkel inden i den store og kurven kaldes en hypocykel.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Generalisering

Generelt beskrives cykloider ved

hvor c er det tegnende punkts afstend fra den "lille" cirkels centrum.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]