Bezier splines

I industrielt design har man brug for andre krumme kurver end (dele af) cirkler, ellipser, parabler eller hyperbler. Specielt er man interesseret i lokal kontrol d.v.s. man kan ændre den ene ende af kurven, (næsten) uden at det påvirker kurvens anden ende.
Ordet spline var oprindelig betegnelse for en møbelsnedkers fleksible kurvelineal. I dag betyder ordet en "fri" kurve, der styres af kontrolpunkter.

Emner

Bezier splines

Industristandarden for "frie" kurver er idag Bezier splines opkaldt efter Pierre Bezier, der i 1960 - erne arbejdede som ingeniør for Renault fabrikkerne. I de år begyndte man at anvende computere til design (CAD "computer aided design").

I praksis sammensættes en kurve af et antal segmenter - hver fastlagt af 4 kontrolpunkter P0, P1, P2 og P3 således, at segmenetets endepunkter er P0 og P3. Segmentets tangent i P0 er rettet mod P1 og i P3 mod P2.

Kalder vi stedvektorerne til de 4 punkter r0, r1, r2 og r3, fremkommer et kurvepunkt P med stedvektor r(t) ved et vægtet gennemsnit af stedvektorerne med vægtene (1 – t)3, 3t(1 – t)2, 3t2(1 – t) og t3. Bezier kurven bliver en parameterkurve med ligningen

Vi ser, at

Desuden er

Tangenterne i endepunkterne har de rigtige retninger.

Ordnet efter t's eksponent finder vi

På koordinatform

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Casteljaus metode

Et par år før Bezier fandt Paul de Casteljau (der arbejdede for Citroën) frem til de samme kurver ved følgende metode:

Liniestykket P0P1 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P01.
Liniestykket P1P2 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P12.
Liniestykket P2P3 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P23.
Liniestykket P01P12 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P012.
Liniestykket P12P23 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P123.
Liniestykket P012P123 deles i forholdet 1 – t : t af punktet P.

Vi finder

Når t gennemløber intervallet [0 ; 1] beskriver P Bezier kurven.

Bezierspline med kontrolpunkterne P0, P1, P2 og P3

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Bernstein polynomier

Af 1 = [(1 – t) + t]3 = (1 – t)3 + 3 t (1 – t)2 + 3 t2(1 – t) + t3 ser vi, at vægtene (1 – t)3 , 3 t (1 – t)2 , 3 t2(1 – t) og t3 tilsammen er 1.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

De 4 polynomier

B0(t) = (1 – t)3
B1(t) = 3 t (1 – t)2
B2(t) = 3 t2(1 – t)
og
B3(t) = t3
kaldes Bernstein polynomierne af 3. grad.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Generalisering

De her behandlede splines kaldes 3 ordens, fordi vægt - polynomierne (Bernsteins 4 polynomier) er af 3 grad svarende til 4 kontrolpunkter.
Anvender vi i stedet n + 1 kontrolpunkter, giver binomialudvikling

De n + 1 led er Bernstein polynomierne af n'te grad, som vægter de n + 1 kontrolpunkter.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Links

Wikipedia om Pierre Bezier
Wikipedia om Bezier kurver

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]